EMPIREMU ss6.15

EMPIREMU ss6.15

EMPIREMU ss6.15

Alpha Test : 13h 6/11/2020 Open Beta : 17h00 10/11/2020 Exp : x300 , Exp Master x25 Drop 50% - Có Drop đồ Exl và Ngọc khi train quái AutoReset ingame ,RS Keep Point , reset : reset nhân vật /resetauto : Tự động reset nhân vật tại chỗ khi đạt lever 400 Lệnh hỗ trợ trong game /autopt /taydiem Ctrl + chuột phải vào item

Vote Statistics

EMPIREMU ss6.15
 • Rank
  595
 • Added by
  youngty
 • Country
  Viet Nam
 • Date Signed Up
  2020-11-09 08:44:55
 • Last update
  N/A
 • Achievements
 • Votes
  0
 • Social

Related EMPIREMU ss6.15 Servers