Český ultima online Shard Natantia přijďte se podívat. Jede na RunUO 2.0 a server je vybaven zajmavémi věcmi.Na výběr jsou různá povolání od mágů k válečníkům.

Comments

Vote for Us
Czech Ultima Online Shard Natantia
  Rank 1020
  Votes 0
  Website URL http://www.natantia.wbs.cz
  Added by osiriscze
  Date Signed Up 2013-07-03 10:30:33
  Achievments
  Social

Preview & Play

Czech Ultima Online Shard Natantia

Vote Statistics


Related Czech Ultima Online Shard Natantia Servers