Shaiya-INT

Shaiya-INT

Herzlich Willkommeni Shaiya-INT, Max Level 80, Spezial Lapis, Max Lapis Lv7, Kill Rate x1 und Kill Rune x2, GRB: Sonntag 18:00 - 19:00 Uhr, EXP: x200 AP: Voten

Vote Statistics

Shaiya-INT
 • Rank
  152
 • Added by
  Dark19
 • Country
  Germany
 • Published
  2021-08-24 14:40:47
 • Last updated
  N/A
 • Achievements
 • Votes
  0
 • Social

Related Shaiya-INT Servers