Counter-Strike - Source [ZM] COVID-19 MOD | FREE VIP | bc18go.ru

Game

Server Online

15 / 64

Current Players

zm_egypt

Current Map

[ZM] COVID-19 MOD | FREE VIP | bc18go.ru

[ZM] COVID-19 MOD | FREE VIP | bc18go.ru

Player History
Loading Data...
Online Players
Name
Score
Time Online
XoXoJl
30
00:20:09
[BP] Doom
28
00:21:18
私はピエロですごめん
20
00:12:31
Макс
14
00:29:00
.:Dom1no:.
13
00:27:15
H_I_T_M_A_N
13
00:26:37
PaLeStinets
4
00:14:23
DEAD-_-Е_Y_E
0
04:19:29
Soul Reaper
0
04:19:29
Онанимный
0
04:19:29
MAFIA
0
04:19:29
Килья
0
04:19:29
Одиночка
0
04:19:29
Mr. Desso
0
00:16:53
Bananchik
0
00:01:49

Vote Statistics

[ZM] COVID-19 MOD | FREE VIP | bc18go.ru
 • Rank
  36
 • Added by
  Counter-Strike-Source-5827
 • Country
  Russia
 • Published
  2021-04-02 20:23:57
 • Last updated
  2023-09-22 08:15:59
 • Achievements
 • Votes
  0
 • Social
Top Players
Name
Score
Time
 • northface
  399315
  25 days, 05:56:52
 • 北面
  91999
  00:09:51
 • وجه الشمال
  22675
  04:57:38
 • Guss
  9940
  20 days, 14:38:39
 • UncleHell
  8814
  26 days, 07:00:41
 • Maxon
  8588
  48 days, 21:17:53
 • Чайничек228
  7406
  10 days, 16:00:36
 • TERM
  6917
  24 days, 12:31:21
 • BeTeP
  6900
  24 days, 11:35:27
 • awebye
  6105
  17 days, 11:57:03
Favorite Maps
More Maps
Name
Play Percentage
 • zm_bank_office_bc18go
  1.27%
 • zm_pyramid_huhn_final_v2
  1.25%
 • zm_hellarch
  1.21%
 • zm_lila_hacker_meow_ep
  1.19%
 • zm_lila_173_fix
  1.17%
 • zm_bank_office_v2
  1.16%
 • ZM_Krusty_krab_a3
  1.15%
 • zm_lila_hacker_bc
  1.14%
 • zm_rush_final_4
  1.14%
 • zm_kobi_panic
  1.14%
 • zm_lila_panic_371
  1.13%
 • zm_playtime
  1.1%
 • zm_cbble_eh
  1.1%
 • zm_pripyat
  1.08%
 • zm_dust_elegant
  1.07%
 • zm_dacha_v1
  1.01%
 • zm_little_italy_v3
  1%
 • zm_toxic_house_css_v3
  0.98%
 • zm_lone_house
  0.97%
 • zm_mini_polygon_fwx
  0.94%
 • zm_zombust
  0.93%
 • zm_crates_snow_v2
  0.93%
 • zm_zombie_control_fix_v3
  0.93%
 • zm_homebase_meow_v2_ep
  0.89%
 • zm_eh_desert_fortress_v1
  0.89%
 • zm_an_kapras
  0.86%
 • zm_atix_panic_eh_v1
  0.85%
 • zm_bucket_v7
  0.83%
 • zm_uprugiy_kot_panic
  0.82%
 • zm_lila_beach_fix_2
  0.81%
 • zm_foda_css
  0.81%
 • zm_sex_with_zombie_bc18go
  0.76%
 • zm_marbble_v2_edit
  0.75%
 • zm_box_with_bc18go_fix
  0.73%
 • zm_gorodok_v1
  0.71%
 • zm_roy_the_ship
  0.71%
 • zm_nighthunt
  0.71%
 • zm_lila_panic_2013fin
  0.68%
 • zm_origin_v2
  0.66%
 • zm_lila_panic_revisited_b4
  0.65%
 • zm_forgotten_town
  0.63%
 • zm_highschool_day
  0.63%
 • zm_16chambers
  0.63%
 • zm_dust2_bc18go_v2
  0.61%
 • zm_cbglc_b4
  0.61%
 • zm_free_savage_b1
  0.61%
 • zm_mystic_halls_b3
  0.6%
 • zm_ice_bc18go_v3
  0.6%
 • zm_dust2_extrime_v2_1
  0.6%
 • zm_4way_fix_v2c
  0.59%
 • zm_eh_fast_final_2018
  0.58%
 • zm_floating_rock_v5
  0.57%
 • zm_cbglc_b3_space
  0.57%
 • zm_multigames
  0.55%
 • zm_eh_solo
  0.55%
 • zm_box_v5_5
  0.54%
 • zm_dust_world_bc18go
  0.52%
 • zm_lila_panic_190_final
  0.49%
 • zm_eh_buntshot_v3_fix
  0.49%
 • zm_italy_final_fix_v2
  0.49%
 • zm_lila_epic_v2_1b
  0.48%
 • zm_sorrento_v3
  0.48%
 • zm_lila_panic_raptor
  0.47%
 • zm_dust2_metal_v1_1
  0.47%
 • zm_lila_metal
  0.45%
 • zm_fun_world_v4
  0.45%
 • zm_lego_v1_2
  0.44%
 • zm_box_xmas
  0.44%
 • zm_nomercy_airport
  0.44%
 • zm_polygon_bc
  0.43%
 • zm_base_day
  0.43%
 • ze_pirates_port_royal_v3_6
  0.4%
 • zm_egypt
  0.39%
 • zm_se_apocalypse_v2
  0.39%
 • zm_map_grass_v4
  0.38%
 • zm_desertprodigy_b3
  0.36%
 • zm_deko2
  0.35%
 • zm_no_mercy_v2_3
  0.35%
 • zm_iceworld_humans_v4
  0.35%
 • zm_little_city_v6
  0.34%
 • zm_lila_panic_edit_zeus2
  0.34%
 • zm_officeattack_b5a
  0.33%
 • zm_officerush_b8
  0.33%
 • zm_Highway_v2D
  0.32%
 • zm_dust2_remake_v5
  0.29%
 • zm_legendary_bar_brawl_v1b
  0.29%
 • zm_roy_highway_fix4
  0.29%
 • zm_secret_bunker_v2_fix
  0.27%
 • zm_Baghdad
  0.27%
 • zm_lila_panic_bc18go_v2
  0.27%
 • zm_druglab_v2
  0.27%
 • zm_outpost_v2
  0.26%
 • zm_cbble_panic_v2r_o
  0.26%
 • zm_church_of_faith_b1a
  0.25%
 • zm_playground_v2_5
  0.24%
 • zm_underground_rework_v3
  0.24%
 • Zm_mansion_css_v2
  0.24%
 • zm_caspian_track_v1
  0.24%
 • zm_london_v1_0
  0.24%
 • zm_miniature_room_v1
  0.23%
 • zm_assault_classic_v1_2
  0.23%
 • zm_urban_cargo_express
  0.23%
 • zm_fubar_towers_v4
  0.23%
 • zm_cocktail
  0.22%
 • zm_siberia_v2_64a
  0.21%
 • zm_lila_panic_edit_zeus
  0.21%
 • zm_chernobyl_v3d
  0.21%
 • zm_madafakus
  0.2%
 • zm_sex_with_zombie_b2_6
  0.2%
 • Zm_Z_Dvor
  0.2%
 • ze_voodoo_islands_v8_5
  0.2%
 • zm_druglab_bc18go
  0.19%
 • zm_pripyat_bc18go_v2
  0.19%
 • ze_FFVII_Mako_Reactor_v5_3
  0.19%
 • zm_8_rooms
  0.19%
 • zm_box_v4
  0.19%
 • zm_leteriobr
  0.19%
 • ze_shroomforest_v4_5
  0.19%
 • zm_kobinian_v3_v34
  0.18%
 • zm_office_outbreak_htrs
  0.18%
 • ze_potc_v3_4fix
  0.18%
 • zm_lila_off!ce_v4
  0.18%
 • zm_bumfight_v2
  0.17%
 • zm_desert_v3
  0.17%
 • zm_8chambers_v4
  0.17%
 • zm_roy_zombieranch_night_b4
  0.16%
 • zm_laboratory_v2n
  0.16%
 • zm_policeprison_64
  0.16%
 • zm_westwood_final
  0.15%
 • zm_office64_infection
  0.15%
 • zm_worlds_v1_fix
  0.15%
 • zm_dust2015_beta3
  0.15%
 • zm_fubar_towers_bc18go_fix
  0.14%
 • zm_rage_v3
  0.14%
 • zm_mozilor_dust2_cs16
  0.14%
 • zm_skycity_v3_1
  0.13%
 • zm_universal
  0.13%
 • zm_beaver_v3
  0.12%
 • zm_building_v3n1
  0.12%
 • zm_neko_athletic_park_v2
  0.12%
 • zm_abandoned_mall_v5ff_pf
  0.12%
 • zm_box_halloween_v1
  0.11%
 • zm_city17_e1f
  0.11%
 • zm_Dust_R1
  0.11%
 • zm_neko_garden_hs_v2
  0.11%
 • zm_kot_redux
  0.11%
 • ZM_desprerados_a1
  0.11%
 • zm_stab_town_panic_v4
  0.11%
 • zm_box_with_bc18go_v2
  0.11%
 • zm_icearch_final_v2
  0.11%
 • zm_undead_rising_v2_fix
  0.11%
 • zm_townsmall_v1_1
  0.1%
 • zm_desert_v2
  0.1%
 • zm_crazycity
  0.1%
 • zm_camper_indian_v34
  0.1%
 • zm_ruined_town_v4
  0.1%
 • zm_russianpanic
  0.1%
 • zm_highway_v5w
  0.09%
 • zm_lila_panic_173_remastered_6
  0.09%
 • zm_resort_final
  0.09%
 • zm_z_zavod_yantar
  0.09%
 • zm_papyaperos_aftermath2
  0.08%
 • zm_vendetta_v1
  0.08%
 • zm_subway
  0.08%
 • zm_day_lego_v1
  0.08%
 • zm_csk_wild_invasion_final_xl1
  0.08%
 • zm_Siberia_R1
  0.07%
 • zm_box_v2
  0.07%
 • zm_lila_panic_190_fix_v2
  0.07%
 • zm_novum_final
  0.07%
 • zm_bank_office_bc18go_fix
  0.07%
 • ze_road_to_miami_v1
  0.07%
 • zm_mario3_v4_finals
  0.07%
 • zm_for_fun
  0.06%
 • zm_assault_classic_v1_1
  0.06%
 • zm_dolls_slayer_eh_v1
  0.06%
 • zm_ants_v1
  0.06%
 • zm_minecraft_extended_beta_v5
  0.06%
 • zm_dacha_rebuild_v3f
  0.06%
 • zm_czm_dimmed_remix
  0.06%
 • zm_failinc_catacomb_v1_2
  0.06%
 • zm_isolate
  0.06%
 • ze_avp_finalbest1
  0.06%
 • zm_AnotherUglyZmap_V2c
  0.06%
 • zm_vietnam_garden
  0.05%
 • zm_piranesi_v1
  0.05%
 • zm_krkn_boiler
  0.05%
 • zm_pripyat_bc18go
  0.05%
 • zm_aftermatch_fixed
  0.04%
 • zm_xen_paradox
  0.04%
 • zm_ice_attack_v2
  0.04%
 • zm_box_v1
  0.04%
 • zm_urban_downtown_v2
  0.04%
 • zm_corporate_office_v1a
  0.04%
 • zm_small_river_nav72
  0.04%
 • zm_toxic_house31_hdr
  0.04%
 • zm_box_v3
  0.04%
 • zm_endv2
  0.04%
 • zm_oddbuildings_v5
  0.04%
 • zm_factory_camping_b1
  0.04%
 • zm_estate_classic_v1_1
  0.04%
 • zm_mercy_hospital_bc18
  0.04%
 • zm_biggun_v2fix
  0.04%
 • zm_box_with_light_v2
  0.04%
 • zm_lego_miniworld_v4r_o
  0.04%
 • zm_NukeTown_fin4l
  0.04%
 • zm_mini_petrols_v6
  0.03%
 • zm_hide_and_seek_v2
  0.03%
 • zm_hospital_64_p@pys
  0.03%
 • zm_Port_v1N
  0.03%
 • zm_desert_v1
  0.03%
 • zm_winterland
  0.03%
 • zm_scrapyard_b3
  0.03%
 • zm_atix_helicopter_e1f
  0.03%
 • zm_hellz_tom
  0.03%
 • zm_outbreak_v2_fix
  0.03%
 • zm_blackmesa_v2
  0.03%
 • ze_LOTR_Helms_Deep_v5
  0.03%
 • zm_subway_bc18go
  0.03%
 • zm_radeon_swz
  0.03%
 • zm_rats_kitchen_fix
  0.03%
 • zm_toxic_house2_v4
  0.02%
 • zm_minecraft_extended_beta_v4
  0.02%
 • zm_playground
  0.02%
 • zm_dust2_metal
  0.02%
 • ze_inboxed_v1_5
  0.02%
 • zm_templeofdoom_trouble_b4
  0.02%
 • zm_underground_rework_v2
  0.02%
 • zm_underground_rework_v1
  0.02%
 • ze_laboratory_escape_v2_3b
  0.02%
 • ze_sunlight_v2_0
  0.02%
 • ZM_Bio_FrostBite
  0.02%
 • zm_monastery_v1_1
  0.02%
 • zm_playground_v2
  0.02%
 • zm_outbreak_v2
  0.02%
 • zm_Chaos_House
  0.02%
 • zm_ep2outland_pf
  0.02%
 • zm_rush_bc18go_v2
  0.02%
 • zm_dust2_bc18go
  0.02%
 • zm_zebzor
  0.02%
 • zm_Rig_v3D
  0.02%
 • ze_stalker_ultimate_v3
  0.02%
 • zm_fubar_towers_bc18go
  0.02%
 • zm_box_halloween
  0.02%
 • ze_LOTR_Mines_of_Moria_v5_1
  0.02%
 • zm_secret_bunker_v1
  0.01%
 • zm_resident_evil_fixed
  0.01%
 • zm_minecraft
  0.01%
 • ze_paradise_v1
  0.01%
 • zm_ice_bc18go_v2
  0.01%
 • zm_rush_bc18go_v3
  0.01%
 • zm_pojiloi_flex_v4_gsf
  0.01%
 • zm_nightbog_b1
  0.01%
 • zm_Chernobyl_v1N
  0.01%
 • zm_endless_v1_0
  0.01%
 • zm_hotline_miami_v2_0
  0.01%
 • ze_2012_fix2
  0.01%
 • zm_mercy_hospital
  0.01%
 • zm_tropical_panic_v1
  0.01%
 • zm_eso_assault
  0.01%
 • ze_Paranoid_Rezurrection_v11_9
  0.01%
 • zm_box_with_bc18go
  0.01%
 • ze_atix_extinction_b5
  0.01%
 • zm_base_b3
  0.01%
 • zm_4way_spacetunnel_idm_v2
  0.01%
 • zm_mkzk_proto_v5
  0.01%
 • Zm_Z_Alchemilla
  0.01%
 • zm_rig_v3n
  0.01%
 • zm_surrounded
  0.01%
 • zm_loki_horrorhood_V3
  0.01%
 • zm_camper_indian_r3mak3_night
  0.01%
 • zm_onadega_v2a
  0.01%
 • zm_blockfort_v5_b2
  0.01%
 • ze_trainescape_final
  0.01%
 • ze_Flying_World_v2
  0.01%
 • ze_minecraft_v1_1
  0.01%
 • zm_skyfun_beta
  0.01%
 • zm_minecraft_extended_beta_v3
  0.01%
 • zm_minecraft_extended_beta
  0.01%
 • zm_clocks_final
  0.01%
 • zm_lego_bc_v1
  0.01%
 • zm_lego_bc
  0.01%
 • zm_lila_panic_truyn_v1
  0.01%
 • zm_assault_classic
  0.01%
 • zm_unpanic_old
  0.01%
 • ze_tyranny_v5_2
  0.01%
 • zm_uprugiy_kot_v2_csgo
  0.01%
 • zm_lila_panic_bc18go
  0.01%
 • zm_dust3_stopka
  0.01%
 • zm_pez_island_b4
  0.01%
 • zm_downtown
  0.01%
 • zm_civilization_b1
  0.01%
 • ze_mirrors_edge_reborn_v3_3
  0.01%
 • zm_Chernobyl_v2D
  0.01%
 • zm_firewall_samarkand
  0.01%
 • zm_quarry_extended_v2_fixed
  0.01%
 • zm_natalyas_ship_v4
  0.01%
 • ze_escape_the_eye_v1
  0.01%
 • ze_Raccoon_Facility_v6b
  0.01%
 • ze_666_crazy_escape_b3s
  0.01%
 • ze_underground_escape__final
  0.01%
 • ze_icecap_escape_v5
  0.01%
 • ze_minecraft_adventure_v1_2c
  0%
 • zm_mini_building_v6
  0%
 • zm_minecraft_extended_betav2
  0%
 • zm_catalyst
  0%
 • zm_the_lost_sanctuary_v1b
  0%
 • zm_secret_bunker_v2
  0%
 • zm_ancientb2
  0%
 • zm_townsmall_v1
  0%
 • zm_townsmall
  0%
 • zm_dust2_metal_v1.1
  0%
 • zm_Red_Ray
  0%
 • zm_polygon_bc18
  0%
 • zm_iz_panic_2017_final
  0%
 • zm_terbis_v5
  0%
 • ze_licciana_escape_v2
  0%
 • ze_shaurma_v4_a04
  0%
 • zm_green_hacker_fix_v3
  0%
 • ze_ffvii_cosmo_canyon_v4fix
  0%
 • ze_dark_souls_b5
  0%
 • zm_outpost_v2
  0%
 • zm_outpost_v1
  0%
 • zm_outpost_v1
  0%
 • zm_lila_panic_l_v3
  0%
 • zm_druglab_bc18go
  0%
 • zm_blackmesa_v2
  0%
 • zm_fubar_towers_bc18go
  0%
 • zm_box_v4
  0%
 • zm_underground_rework_v1
  0%
 • zm_templeofdoom_trouble_b4
  0%
 • zm_house_v3a
  0%
 • zm_house_v3a
  0%
 • zm_box_v1
  0%
 • zm_ice_bc18go_v2
  0%
 • zm_Extreme_Jail
  0%
 • zm_lila_panic_unlimited
  0%
 • zm_4way_spacetunnel_idm_v2
  0%
 • ZM_desprerados_a1
  0%
 • zm_camper_indian_v34
  0%
 • zm_free_savage_b1
  0%
 • zm_atix_apocalypse_b6
  0%
 • zm_pojiloi_flex_v4_gsf
  0%
 • zm_blackmesa_v1w
  0%
 • zm_blackmesa_v1w
  0%
 • zm_surrounded
  0%
 • zm_wtfhax_v6
  0%
 • zm_city32_v1_2
  0%
 • zm_city32_v1_2
  0%
 • zm_titanic_survival_lite_alpha_
  0%
 • zm_titanic_survival_lite_alpha_
  0%
 • zm_old_sadik_rain
  0%
 • zm_old_sadik_rain
  0%
 • zm_building_v3n1
  0%
 • zm_Chernobyl_v2W
  0%
 • zm_stab_town_panic_v4
  0%
 • zm_mini_polygon_fwx
  0%
 • Zm_Z_Dvor
  0%
 • zm_dust2_extrime_v2_1
  0%
 • zm_lila_panic_edit_zeus
  0%
 • zm_se_apocalypse_v2
  0%
 • zm_radeon_swz
  0%
 • ZM_Bio_FEAR
  0%
 • ZM_Bio_FEAR
  0%
 • zm_camper_indian_r3mak3_night
  0%
 • zm_winterland
  0%
 • zm_duke3d_l1_v1
  0%
 • zm_z_zavod_yantar
  0%
 • zm_mini_building_v5
  0%
 • zm_mini_building_v5
  0%
 • zm_Fail_Inc_v1
  0%
 • zm_Fail_Inc_v1
  0%
 • zm_AnotherUglyZmap_V2c
  0%
 • zm_civilization_b1
  0%
 • zm_hotline_miami_v2_0
  0%
 • ze_titanic_escape_v2_3
  0%
 • ze_titanic_escape_v2_3
  0%
 • ze_thelostworld_redux
  0%
 • ze_thelostworld_redux
  0%
 • zm_beaver_v3
  0%
 • ze_random_v10_fix
  0%
 • ze_LOTR_Mount_Doom_v4_2
  0%
 • ze_elevator_escape__final
  0%
 • ze_elevator_escape__final
  0%
 • zm_worlds_v1_fix
  0%
 • zm_8chambers_v4
  0%
 • zm_mario3_v4_finals
  0%
 • zm_dust_v3_02_freedback
  0%
 • zm_dust2015_beta3
  0%
 • zm_nighthunt
  0%
 • zm_2day_bc18
  0%
 • zm_2day_bc18
  0%
 • zm_universe_bc
  0%
 • zm_arena_bc18
  0%
 • ze_ashen_keep_v0_3
  0%
 • ze_hsc_a4_5
  0%
 • ze_standart_map_final_fix3
  0%
 • ze_qaz_defend_ji1_v3_ep
  0%
 • ze_luciddreams_v4f2_ep
  0%
 • ze_thelostworld_v1
  0%

Related [ZM] COVID-19 MOD | FREE VIP | bc18go.ru Servers