MUWing 10x| Rebirth: 1 | Low Rate | Seasaon 6.3|

MUWing 10x| Rebirth: 1 | Low Rate | Seasaon 6.3|

๐Ÿ’ฅ ABERTURA OFICIAL 19:00 01/10 HS UTC-3 ๐Ÿ’ฅ โญ Servidor Premium โญ ๐Ÿ‘‘ SERVIDOR VERY HARD ๐Ÿ‘‘ โ˜‘๏ธ- Version: Season 6 โœ… โ˜‘๏ธ- Experiencia: 10x / 12x โœ… โ˜‘๏ธ- Master Exp: 2x / 3x โœ… โ˜‘๏ธ- Max. Normal lvl : 400 โœ… โ˜‘๏ธ- Max. Master lvl : 300 โœ… โ˜‘๏ธ- Drop: 30% โœ… โ˜‘๏ธ- SERVIDOR 1 Rebirth โœ… โ˜‘๏ธ- SERVER SLOW โœ… โ˜‘๏ธ- Mรกx Login IP: 5 โœ… โ˜‘๏ธ- Spot 5/7 Mob โœ… โ˜‘๏ธ- Item de box off kundum max 1add exc โœ… โ˜‘๏ธ- item 2 add exc (boss) โœ…

Vote Statistics

MUWing 10x| Rebirth: 1 | Low Rate | Seasaon 6.3|
 • Rank
  1309
 • Added by
  AdminWing123
 • Country
  Canada
 • Published
  2021-09-17 21:46:36
 • Last updated
  N/A
 • Achievements
 • Votes
  0
 • Social

Related MUWing 10x| Rebirth: 1 | Low Rate | Seasaon 6.3| Servers